มองโลก มองเรา “เศรษฐกิจแบบ digital economy แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร”

วันที่ 23 มิถุนายน 2016
603 views

hqdefault[1]

2015/03/08 มองโลก มองเรา “เศรษฐกิจแบบ digital economy แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร”

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : มองโลก มองเรา “เศรษฐกิจแบบ digital economy แท้จริงแล้วเป็นอย่างไร”