ระบบการศึกษาแบบโฮมสคูล หรือที่เรียกว่า บ้านเรียน

เปิดอ่าน 145 views

ปัจจุบันมีพ่อแม่กว่า 600 ครอบครัว เลือกระบบการศึกษาแบบโฮมสคูล หรือที่เรียกว่า บ้านเรียน โดยมีพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนครูคนแรกในชีวิตของลูก เป็นผู้ถ่ายทอดทั้งความรู้วิชาการและทักษะการใช้ชีวิต โดยที่ลูกไม่จำเป็นต้องไปเรียน ภายหลังที่ค้นพบว่า การเรียนในระบบไม่ตอบโจทย์ หรือบางวิชาเรียนมาไม่ได้ใช้จริง

HomeschoolNetwork.org หรือ “เครือข่ายบ้านเรียน” เว็บไซต์ศูนย์กลางสำหรับการสร้างเครือข่ายสมาชิกบ้านเรียนหรือผู้จัดทำโฮมสคูลในเมืองไทย เป็นสถานที่พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ฐานข้อมูลความรู้การทำโฮมสคูล ฐานข้อมูลสมาชิก พื้นที่สำหรับเก็บ portfolio หลักฐานการเรียนรู้สำหรับเด็กบ้านเรียนโดยเฉพาะ โปรดอ่านหัวข้อนี้เป็นหัวข้อแรกเพื่อทำความเข้าใจการทำงานของเว็บไซต์ต่อไป

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ระบบการศึกษาแบบโฮมสคูล หรือที่เรียกว่า บ้านเรียน