คำให้กำลังใจ คำคม
คำให้กำลังใจ คำคม

คำให้กำลังใจ คำคม

คำคม ให้ข้อคิด เตือนใจ ให้กำลัง

 

There are no discussions yet.

#สุภาษิตไทย
#กบในกะลาครอบ : เปรียบเหมือนคนที่มีความรู้ความสามารถไม่มาก แต่สำคัญตนผิด คิดว่าสิ่งที่ตนเองรู้ สิ่งที่ตนเองเห็น มากเหนือคนอื่น ๆ กบ เป็นสัตว์ตัวเล็ก เมื่อถูกกะลาครอบไว้ มันจึงเข้าใจว่าโลกของมันใหญ่เท่านั้น...
Show more

#‎คมจากหนังสือน่าอ่าน‬
ถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จงผูกชีวิตไว้กับ เป้าหมาย ไม่ใช่ คน หรือวัตถุ
#อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

#‎คมจากนหนังสือน่าอ่าน‬
คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่สิ่งที่เราเลือกได้คือ วิธีคิดและมุมมองชีวิต ซึ่งมันจะเป็นต้นทุนที่ติดตัวเราไม่ได้

#‎คมจากนหนังสือน่าอ่าน‬
"สิ่งที่เราอาจบอกกับแม่" ... (360ํ Inspire : วินัย พัดสอน)
อายุ ๕ ขวบ

"รักแม่ที่สุดในโลก"

อายุ ๑๕ ปี

"แม่อย่ายุ่งได้มั้ย โตแ้ล้วนะ"

อายุ ๒๕ ปี
Show more

#‎ไอน์สไตน์‬ บอกไว้ว่า

วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ถ้าไม่ได้ทำเพื่อเลี้ยงชีพ
คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่พยายามทำอะไรใหม่เลย
คนฉลาดแก้ปัญหา คนอัจริยะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
สิ่งที่เข้าใจยากที่สุดในโลก คือภาษีเงินได้
ผมแน่ใจว่าพระเจ้าไม่เล่นลูกเต๋า
ความเป็นจริงเป็นภาพลวงตาแม้ว่ามันจะคงอยู่นาน
ผมไม่เคยคิดถึงอนาคต เพราะมันจะมาในไม่ช้า
Show more