ตรวจสอบสถานะ ‘เงินอุดหนุนบุตร’ เตรียมพร้อมก่อนรับ ‘เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง’ 3,000 บาท

0
1131

เช็คความพร้อม “เงินอุดหนุนบุตร” ตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมรอรับเงินเยียวยา 3 พันบาท

หลังจากที่ รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

พร้อมระบุถึง กลุ่มเปราะปาง ที่ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย

1) เด็กแรกเกิด-6 ปี จากครัวเรือนยากจน ไม่เกิน 1,451,468 คน

2) ผู้สูงอายุ ไม่เกิน 9,664,111 คน

3) ผู้พิการ ไม่เกิน 2,027,500 คน

รวมกลุ่มเปราะบางทั้งหมดไม่เกิน 13,143,079 คน

โดยจะจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน (พฤษาคม – กรกฎาคม 2563)

ต่อมาภายหลังได้เกิดความสับสนเกี่ยวกับกำหนดการโอนเงินที่ลือกันว่า จะเข้าวานนี้ (10 มิ.ย.) พร้อมกับเงินสวัสดิการรัฐ (เงินอุดหนุนบุตร, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ) และกลายเป็นประเด็นร้อน เมื่อไม่มีเงินก้อนดังกล่าวโอนเข้าบัญชี 

ร้อนให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องออกมาชี้แจง ย้ำกันชัดๆ อีกครั้งว่า โครงการเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือนนั้น ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ซึ่งเมื่อมีข้อสรุปแล้ว จึงจะสามารถส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่จะประชุมกันทุกวันอังคาร

ดังนั้น การหาข้อสรุปมาตรการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนี้ “เร็วที่สุด” ก็คือ อังคารที่ 16 มิ.ย.63 ในกรณีที่สามารถหาข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้แล้ว

สำหรับใครที่ตั้งตารอเงินเยียวยาก้อนนี้ ระหว่างที่รอลุ้นว่าจะเคาะได้เมื่อไร แล้วเงินจะออกตอนไหน มาลองเช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะกันเสียหน่อย

โดยเฉพาะ “เงินอุดหนุนบุตร” หรือ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ที่สามารถสมัครได้เรื่อยๆ แถมถ้าเข้าเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท ยังจะได้เงินย้อนหลังตามสิทธิที่ได้รับด้วย โดยทะเบียนผู้ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ฉะนั้นใครที่ได้ทำการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล ภายในวันดังกล่าว อย่าลืมเช็คสิทธิดูว่า เรียบร้อยแล้วหรือไม่