มังกรหยก EP.65 | 11-10-18 | Ch3Thailand

0
397

มังกรหยก The Legend of the Condor Heroes
มังกรหยก นำแสดงโดย นำแสดงโดย หยางซี่เหวิน หลี่อี้ถง เฉินซิงซี่ เมิ่งจื่ออี้ เส้าปิง เจิงหลี หลี่จงฮั่น หลิวเชียนหาน หมีลู่ เหมียวเฉียวเหว่ย หานต้ง เฮยจื่อ หนิงเหวินถง จ้าวลี่ซิน หลี่เหลียงเหว่ย หวังขุยหยง เส้าฟง เจียงอี้หมิง หลิวจื้อหยาง จงฟงเหยียน หัวยุ่ยเสียง ไต้เหวินเหวิน เจิ้งปินฮุย ผู้ประพันธ์ กิมย้ง ชื่อต้นฉบับ 射鵰英雄傳 (shè diāo yīng xióng zhuàn) ผู้แปล ว. ณ เมืองลุง, จำลอง พิศนาคะ

https://www.twitter.com/2562drama