เช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบยื่นอุทธรณ์ ‘ธกส.-กระทรวงเกษตรฯ’ แนะนำล่าสุด

0
634

โอนแล้วหรือให้รอ เช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบยื่นอุทธรณ์ “ธกส.-กระทรวงเกษตรฯ” แนะนำล่าสุด

วันนี้ 6 มิ.ย. 2563 ติดตามการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. , มิ.ย. และ ก.ค. รวม 15,000 บาท ตามโครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. กระทรวงเกษตรฯได้ปิดอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนโครงการช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ 8 หน่วยงาน รับเรื่องอุทธรณ์เยียวยา รวมทั้งสิ้น 48,621 ราย จำนวน 49,054 เรื่อง แก้ไขปัญหาแล้ว 6,823 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานต้นสังกัด 40,598 เรื่อง และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ 1,633 เรื่อง

ดังนั้น วันนี้สามารถติดตามผลการอุทธรณ์ได้แล้วที่ https://www.moac.go.th/ และ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com 

ทั้งนี้ การแจ้งอุทธรณ์ หากเรื่องใดหน่วยงานในส่วนภูมิภาคพิจารณาและสรุปผลได้จะดำเนินการทันที แต่หากนอกเหนืออำนาจต้องเร่งส่งมายังคณะกรรมการฯระดับกระทรวง โดยปลัดกระทรวงเกษตรฯ จะประชุมคณะกรรมการครั้งแรกวันที่ 8 มิ.ย.นี้

อย่าลืมว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยจำนวนเกษตรกรซึ่งบัญชีธนาคารมีปัญหาหรือไม่ได้แจ้งหมายเลขธนาคารมาในสัปดาห์ที่แล้วมี 356,080 ราย จากการที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเร่งหาเกษตรกรถึงบ้าน ทำให้ได้บัญชีธนาคารมาแล้ว คงเหลืออยู่ระหว่างติดตาม 62,714 ราย

ส่วนหมายเลขบัญชีของเกษตรกรที่ ธ.ก.ส. ได้เพิ่มมา 293,366 ราย ส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างธนาคาร ซึ่ง ธ.ก.ส. จะส่งชื่อและหมายเลขบัญชีให้ธนาคารนั้นๆ ตรวจสอบความถูกต้อง คาดว่าจะแจ้งกลับมายัง ธ.ก.ส. จากนั้นจะโอนให้วันที่ 8 มิ.ย. ดังนั้น ต้องรีบเช็คเช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร และตรวจสอบยื่นอุทธรณ์