เปิดแอพ FARMBOOK รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร “เยียวยาเกษตรกร” กลุ่ม3

ด่วน เกษตรกรกลุ่ม3 ที่ได้จองสิทธิ์ไว้ 1.3 แสนราย จะปลูกภายใน 30 มิ.ย.กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเตรียมแอพFARMBOOK รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ จ่ายเงิน "เยียวยาเกษตรกร" รวดเดียว 15,000 บา

0
519

“เยียวยาเกษตรกร” กลุ่ม3 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดแอพ FARMBOOK รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ด่วน เกษตรกรกลุ่ม3  ที่ได้จองสิทธิ์ไว้ 1.3 แสนราย จะปลูกภายใน 30 มิ.ย.กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเตรียมแอพFARMBOOK รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ จ่ายเงิน “เยียวยาเกษตรกร” รวดเดียว 15,000 บาท

เรียบร้อยไปแล้วสำหรับเกษตรกลุ่ม1 และ กลุ่ม2 คราวนี้มาคิว กลุ่ม3 เตรียม ตรวจสอบสถานะเกษตรกร เพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกร รอบต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตรจะเปิดแอปพลิเคชั่น Farmbook ซึ่งจะเปิดระบบในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้เริ่มประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่จองสิทธิ์ ที่ได้เคยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ  หรือผ่าน อกม หรือ ผู้นำชุมชนได้ ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

เมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือ ก่อน 30 มิถุนายน 2563 ให้มาแจ้งยืนยันว่าได้ทำการเพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ และจะสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

ทางสำนักงานเกษตรอำเภอ ย้ำ ตอนนี้ไม่รับเอกสารกลุ่ม1,2  รับเฉพาะกลุ่ม3 ยังไม่ได้ปลูก และได้จองสิทธิ์ไว้เท่านั้น

หากพลิกย้อนไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) ระบบปฏิบัติการ iOS ให้เกษตรกรผู้ใช้สมาร์ทโฟนดาวน์โหลดแอป ปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรสะดวก รวดเร็ว ทันใจ พร้อมตรวจสอบสิทธิที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการของรัฐ หลังเปิดใช้ระบบปฏิบัติการ Android หวังอำนวยความสะดวกเกษตรกรใช้งานได้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรของตนเองผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ สมาร์ทโฟน

ทำให้สามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนของตนเองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการของรัฐ โดยที่ผ่านมาได้ให้บริการในระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลจากเกษตรกรที่ปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวบนเว็บไซต์ Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น)  โดยใช้บัญชีผู้ใช้งานเดียวกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร farmer.doae.go.th/

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook) เพิ่มเติม โดยเพิ่มบริการแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตกรดิจิทัล (Farmbook) ในระบบปฏิบัติการ iOS โดยเกษตรกรสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://apple.co/2YdYI7J หรือดาวน์โหลดได้ที่ App Store นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรให้ทราบว่าแปลงที่ตนเองได้ปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรผ่านแอปพลิเคชัน ผ่าน/ไม่ผ่าน การจัดชุดติดประกาศ

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทราบว่ามีเกษตรกรในตำบลที่ตนเองรับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรผ่านแอปพลิเคชันเป็นรายวัน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเกษตรกรที่ปรับปรุงได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดชุดติดประกาศได้ทันต่อสถานการณ์และไม่ตกหล่น หากมีกรณีการช่วยเหลือตามโครงการและมาตรการของรัฐ ดังนั้น เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ iOS สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ตามช่องทางดังกล่าว ซึ่งสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาและขั้นตอนในการเดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ มาใช้แบบเต็มรูปแบบในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญไวรัสมรณะ โคโรนา 2019 หรือโควิด-19