Tian Guan Ci Fu (Heaven Official’s Blessing) สวรรค์ประทานพร ตอนที่ 1-11+OVA ซับไทย

0
1327

Tian Guan Ci Fu (Heaven Official’s Blessing) สวรรค์ประทานพร ตอนที่ ซับไทย
เป็นเรื่องราวของฝ่าบาทรัชทายาท(ไท่จื่อเตี้ยนเซี่ย)เทพตกอับกับราชาผีขี้เล่นที่สุดแสนจะร่ำรวย(พิรุณโลหิตแสวงบุปผา)ของเขา การตกสวรรค์แต่ละครั้งมันมีเบื้องลึกเบื้องหลัง ทุกอย่างในตอนจบก็คือผลมาจากจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างงงง หักมุมสุดด

สวรรค์ประทานพร ตอนที่ 1 (ยังไม่จบ)

Video Tian Guan Ci Fu (Heaven Official’s Blessing) สวรรค์ประทานพร ตอนที่ .1

อนิเมะ Tian Guan Ci Fu (Heaven Officials Blessing) ซับไทย ล่าสุด